Tietoa ympäristökonsulteille

Ympäristökonsultit toimivat heille nimetyissä hankkeissa rakennuttajan valitsemina asiantuntijoina ja ovat tätä kautta aktiivisia järjestelmän käyttäjiä.

Ympäristökonsulteille RT-ympäristötyökalu on väline hankkeen kokonaisvaltaiseen ympäristöasioiden huomioimiseen ja suunnittelijoiden ohjeistamiseen. Ympäristökonsultti auttaa tilaajaa arvioimaan hankkeen ympäristötavoitteitten toteutumista suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hän konsultoi tilaajaa muutoksista, joilla tavoitteeseen päästään. Työkalussa ympäristökonsultti voi toimia projektipäällikkönä, jolloin tehtävänä on tarkastaa tulevia raportteja ja pisteyttää niitä.

Ympäristökonsultteja varten järjestetään koulutusta, jonka jälkeen ympäristökonsultti voi toimia myös RT-ympäristötyökalun kouluttajana. Lisätietoa koulutuksesta löytyy kohdasta ajankohtaista.

 

Tietoa suunnittelijoille

Tilaaja käy suunnittelijan ja ympäristökonsultin kanssa läpi kriteerikohtaiset tavoitetasot ja koko hankkeen ympäristötavoitteet. Vaatimusmäärittelyssä määritetään tavoitetaso, jonka mukaan suunnitellaan tavoitteen mukaiset ratkaisut.

Suunnittelijat toimivat heille nimetyissä hankkeissa ympäristöasioiden suunnittelijoina ja syöttävät RT-ympäristötyökaluun suunnitteludokumentteja, sekä saavat ohjeistusta sen kautta. Suunnittelijoille asetetaan selkeät tavoitteet ja ohjeistusta niiden saavuttamiseen. Suunnittelija saa myös palautetta työstään.

Luokituskriteerikorteissa on mainittu raportit, joita suunnittelijan tulee tuottaa tilaajalle työkaluun. Pääsääntöisesti todistusaineisto on raportteja, piirustuksia ja lomakkeita, mitä käytetään yleisesti rakennushankkeessa. Joitain todistusaineistoja varten on olemassa erilliset täytettävät lomakepohjat, kuten Tarkastuslista P3.1 Työmaan ympäristöasioiden hallinta.

Tilaaja kutsuu suunnittelijat käyttämään työkalua. Suunnittelijalla täytyy olla voimassa henkilökohtainen käyttäjälisenssi.

Suunnittelijoita varten järjestetään koulutusta, missä annetaan perustiedot RTS-ympäristöluokituksesta ja RT-ympäristötyökalun käytöstä. Lisätietoja koulutuksesta löytyy kohdasta ajankohtaista.

 

Tietoa auditoijille

Auditoijat, jotka ovat Rakennustietosäätiö RTS:n kouluttamia ja valtuuttamia asiantuntijoita, tarkistavat työkaluun tallennettujen raporttien sisällön sekä pisteytyksen ja päättää hyväksynnästä. RTS:n luokitustyöryhmä käsittelee auditointiraportit ja vahvistaa saavutetun luokitustason ja sertifioi hankkeen. RTS lähettää todistuksen hyväksynnästä hankkeen omistajalle.

RTS järjestää auditoijia varten koulutusta.  Koulutuksessa annetaan monipuolisesti auditointitehtävään liittyvää tietoa sekä valmiudet auditointitestin suorittamiseen. Testin läpäisseet pääsevät halutessaan valtuutetuiksi RTS-ympäristöluokitus -auditoijiksi. RTS kutsuu auditoijan hankkeeseen, auditoija ei voi itse valita auditoitavaa hanketta. Auditointikoulutukseen osallistumisen ehtona on RT-ympäristöluokitus perusteet-koulutukseen osallistuminen. Lisätietoja koulutuksesta löytyy kohdasta ajankohtaista.

Ota yhteyttä Rakennustietosäätiö RTS:ään ja kysy lisää rakennushankkeen ympäristöluokituksesta.

Laura Sariola

Luokituspäällikkö

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi