Kiertotalous ja rakentamisen ympäristövaikutukset – miten ympäristömyönteisyyttä tuetaan?

Rakentamisen ympäristövaikutukset ovat kokonaisuus, johon liittyvät niin käytetyt materiaalit, kuljetukset, työmaatoiminnot kuin rakennuksen käytön aikaiset toimet. Tällä hetkellä rakentamisen ympäristövaikutuksiin on keskitytty CEN/TC350 standardikokonaisuudessa ja erilaisissa elinkaaren laskentamenetelmiin liittyvissä standardeissa kuten ISO 14040 ja ISO 14044 ja hiilijalanjälkeen ja sen laskemiseen liittyvässä standardissa ISO 14067.

Monenmoisten standardien tarkoituksena on luoda säännöt ja toimintatavat yhtenäiselle lähestymistavalle ja siinä onkin onnistuttu. Kuitenkin maantieteellisesti tarkasteltuna ympäristöarviointiin liittyy mm. ilmasto-olosuhteet ja keskimääräiset kuljetusetäisyydet sekä rakennusten sijainti ja materiaalien valmistuspaikat. Näin ollen onkin perusteltua, että tehdään maakohtaisesti tarkempia sääntöjä käytettävistä lähtötiedoista.

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 Uudet vähähiilisyyden kriteerit julkisia rakennushankkeita varten. Lisäksi ministeriö on kehittänyt hiilijalanjäljen laskentamallin ja tavoitteena on myös mahdollistaa päästötietokannan syntyminen Suomeen. Laskentamallia testataan julkisissa rakennushankkeissa ja yksityisellä sektorilla vuoden 2018 aikana.

Nämä toimet tukevat samalla sekä eurooppalaisten LEVEL’s- ympäristökriteerien näkökulmaa, että Rakennustietosäätiö RTS sr:n uusien RTS-ympäristöluokituksen kriteerien vaatimuksia hiilijalanjäljen laskennasta ja materiaalien resurssitehokkuuden ulottamisesta rakennustason laskentaan. Suomi on näyttävästi mukana LEVEL’s yhteistyössä ja lisäksi yhtenä osapuolena rakennettaessa ”vihreän rakentamisen kriteereitä” Euroopan tasolla.

Vihreän rakentamisen kriteerien tarkoituksena on luoda pankkeja ja muita rahoittajia varten ”vihreiden” luottojen muodossa kysyntää kestävälle rakentamiselle. Vihreän rahoituksen lainasalkkujen ja joukkovelkakirjojen hoitoa ja sisältöä varten tarvitaan tietoa kestävän rakentamisen kriteereistä. RTS-ympäristöluokituksen kriteerit ovat laajan asiantuntijatyön tulos ja ottavat huomioon myös luotonantajien toiveet hyväksyttäville kriteereille.

Kiertotalous ja siihen kannustaminen otetaan Rakennustiedossa tosissaan, avaimet tuotetiedon hallintaan ja myöhempään penkomiseen löytyvät RT-tuotetiedosta ja RT-urakoitsijan tuotetiedosta. Palveluiden avulla tiedät mitä olet taloosi asentanut ja voit selvittää tuotetiedot vielä vuosien päästä. Tuotetietojen mukana kulkevat näppärästi myös tiedot tuotteiden ympäristövaikutuksista ja sisäilmapäästöistä.

Annamme rakentajille mahdollisuuksia luoda kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Tämä ei ole ihan vähäpätöinen seikka, vaan itse asiassa tulevaisuutta muokkaavaa pioneerityötä, jossa jokainen rakentaja voi olla mukana! Helposti ja kannattavasti!

 

Lisätietoja:
Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
puh. +358 40 832 5750