Lausunnolla RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

 

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan kriteereitä ja vaatimuksia sekä mahdollisesti esitettyä painoarvoa kokonaisuudessa. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen glt@rakennustieto.fi.

 

Viimeinen palautuspäivä on 23.1.2019. 

 

Lausuntoaineisto alla.

 

 

Lisätietoja:
Rakennustietosäätiö RTS sr 
Laura Sariola
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
+358 40 832 5750