Työpaja ympäristöluokituksen ylläpidon kriteerien laatimisesta 22.8.2018

Järjestämme 22.8.2018 klo 8:30-12 Rakennustiedossa työpajan RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon kriteerien laatimisesta. Voit ilmoittautua tilaisuuteen täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle. Tilaisuuden tarkka ohjelma lähetetään ilmoittautuneille elokuussa. Nähdään työpajassa!

Hankkeen taustaa:
Vuonna 2017 valmistuneet ja kesällä 2018 päivitetyt RTS-ympäristöluokituksen kriteerit keskittyvät rakennushankkeen ohjaamiseen ympäristövastuullisempaan suuntaan. Kriteerejä laadittaessa huomattiin, että tarvetta on myös ylläpidon luokitukseen tähtäävälle kriteeristölle. Kehitettävä RTS GLT -ylläpitokriteeristö soveltuu olemassa oleville rakennuksille sekä työkaluksi kiinteistöille, jotka on rakennettu hyödyntäen RTS GLT-rakennushankkeen kriteeristöä.

Kriteeristöstä tehdään työkalu kiinteistöpäälliköille ja kiinteistöjohtajille, joiden tavoitteena on kustannustehokas ja ympäristövastuullinen kiinteistönhoito.

Ylläpitovaiheessa olennaista on käyttövaiheen ympäristövaikutukset, joita syntyy mm. energian käytöstä, puhtaanapidosta, taloteknisen järjestelmän huolto- ja kunnossapitotöistä, matkustamisesta, jätehuollosta, kuljetuksista ja kalustuksesta sekä vuokralaisten toimenpiteistä. Se vastaa ylläpidon vaatimuksiin ja toisaalta mahdollisuuteen muodostaa kokonaisuuksia yhden toimijan erilaisista kiinteistöistä, nk. salkkuja erilaisista kiinteistöistä. Kriteeristössä tulee olemaan velvollisuuksia myös vuokralaisille, jonka lisäksi vuokralaisten tyytyväisyyttä seurataan ja mitataan.

Lisätietoja:
Laura Sariola
Luokituspäällikkö, DI
Rakennustietosäätiö RTS sr
puh. +358 40 832 5750
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi