Työpaja ympäristöluokituksen ylläpidon kriteerien laatimisesta 31.1.2019

Järjestämme 31.1.2019 klo 8:30–11.30 Rakennustiedossa työpajan RTS-ympäristöluokituksen kriteereistä. Työpajassa käsitellään olemassa olevien rakennusten ylläpitoon liittyviä kriteeristöjä, jotka ovat lausunnolla 18.12.201823.1.2019. Työpaja on jatkoa elokuussa 2018 pidetylle ensimmäiselle työpajalle. Voit ilmoittautua tilaisuuteen täyttämällä yhteystietosi tälle lomakkeelle. Tilaisuuden tarkka ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Nähdään työpajassa!

Hankkeen taustaa:
Työpajassa kehitetään RTS-ympäristöluokituksen ylläpitovaiheen kriteereitä palvelu- toimisto- ja asuinrakennuksille. Kehitettävä RTS GLT -ylläpitokriteeristö soveltuu olemassa oleville rakennuksille sekä työkaluksi kiinteistöille, jotka on rakennettu hyödyntäen RTS GLT-rakennushankkeen kriteeristöä.

Kriteeristöstä tehdään työkalu asunto-osakeyhtiöille, kiinteistöpäälliköille ja kiinteistöjohtajille, joiden tavoitteena on kustannustehokas ja ympäristövastuullinen kiinteistönhoito.

Toimisto- ja palvelurakennuskriteeristö on jaettu kahteen osaan a) kiinteistön omistajan toimenpiteet b) kiinteistön käyttäjän toimenpiteet. Asuinrakennuskriteeristö on erikseen ja siinä on huomioitu molemmat osa-alueet.

Ylläpitovaiheessa olennaista on käyttövaiheen ympäristövaikutukset, joita syntyy mm. energian käytöstä, puhtaanapidosta, taloteknisen järjestelmän huolto- ja kunnossapitotöistä, jätehuollosta, kuljetuksista ja kalustuksesta sekä vuokralaisten toimenpiteistä.

Lisätietoja:
Laura Sariola
Luokituspäällikkö, DI
Rakennustietosäätiö RTS sr
puh. +358 40 832 5750
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi