Uusi RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö soveltuu uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. Kriteeristön ja vaadittujen todistusaineistojen avulla voidaan ohjata kokoluokaltaan ja hanketyypiltään erilaisia hankkeita kuten opetus- ja päiväkotirakennukset, asuinrakennukset, toimisto- ja liikerakennukset sekä majoitusrakennukset.

Ympäristöluokituksen hakemisesta päätetään RT-ympäristötyökalun hankinnan yhteydessä. Ympäristöluokitellun hankkeen tunnistaa ympäristöluokitus-merkistä. Ympäristöluokitusmerkin tehtävänä on välittää tietoa siitä, että hankkeelle on tehty kolmannen osapuolen puolueeton tarkastus ja että hanke täyttää sille asetetut vaatimukset. Merkistä selviää saavutettu ympäristöluokitustaso, 1-5 tähteä. Kun hanke on sertifioitu, hankkeen tiedot ja luokitustaso esitetään tällä sivustolla sijaitsevassa kartassa.

Sertifiointi- ja auditointikulut

Auditoinnin ja siihen liittyvän sertifioinnin kustannus riippuu hankkeen koosta, noin 3000-5000€/hanke.

 

Ota yhteyttä Rakennustietosäätiö RTS:ään ja kysy lisää rakennushankkeen ympäristöluokituksesta:

Laura Sariola
Luokituspäällikkö
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
Puh. 040 832 5750

Rakennustietosäätiö RTS sr
PL 1004, 00101 Helsinki